İNFİTAH-I EZHAR


İNFİTAH-I EZHAR
Çiçeklerin açılması

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.